Звіт директора про роботу у 2019- 2020 навчальному році

ЗВІТ

директора (завідувача) Конотопського дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) № 10«Ялинка»

Конотопської міської ради Сумської області  Черемних Г.В.

за підсумками 2019-2020 навчального року

на зборах трудового колективу та батьків вихованців

28.05.2020 року

 

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 «Ялинка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

– Конституції України,

– Закону України «Про освіту»,

– Закону України «Про дошкільну освіту»,

– «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

– Закону України «Про охорону праці»

– Закону України «Про цивільну оборону»

– Закону України «Про дорожній рух»

– Закону України «Про відпустки»

– Закону України «Про мови»

– Програми виховання і навчання дітей від 2-х до 7 років «Дитина»

– Базового компоненту дошкільної освіти України

– Програми «Освіта.Україна ХХІ століття» ,

А також, відповідно власного Статуту та Плану роботи на навчальний рік.

Головною метою  навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 «Ялинка» побудовано за типовим проектом і здано в експлуатацію у 1965 році.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична зала, де проходять музичні та фізкультурні заняття,
 • кабінет психолога
 • методичний кабінет та медичний блок
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
 • спортивний майданчик

Проектна потужність ДНЗ       –  6 груп, фактично функціонує 6 груп.
Планова кількість дітей            – 110 чоловік
Фактичний склад за списком   –121 дитини
Комплектування  навчального закладу проводиться у відповідності

до нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки України (Наказ МОН України № 128 від 20.02.2002 р.):
Станом на 28.05.2020 року в навчальному закладі працює 6 груп:

 • молодший вік (3-й рік життя) – 1 група, 21 дітей
 • молодший вік (4-й рік життя) – 1 група, 22 дітей
 • середній вік (5-й рік життя) – 1 група, 25дитина
 • старший вік (6-й рік життя) – 1 група, 18 дітей
 • різновікова група           –           1 група, 20 дітей
 • логопедична –            1 група, 15 дітей

Всього дітей:  121 дитина.

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 «Ялинка» укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, технічним персоналом на 100 %.

В навчальному закладі працює 32 особи,

з них:

 • педагогічні працівники – 15
 • медичні працівники –1
 • обслуговуючий та технічний персонал – 16 осіб.
  Кадровий склад педагогічних працівників: 15

Вища освіта – 13

Середня-спеціальна – 2

 • Вихователі : 9

Вища освіта – 8  (І категорія – 2, ІІ категорія – 4, спеціаліст – 3)

Середня-спеціальна – 2  (9 розряд)

 • Вихователь – методист – 1 (вища педагогічна освіта, вища категорія))
 • Музичний керівник – 1 (середня спеціальна освіта, 9 розряд)
 • Інструктор з фізкультури – 1 (вища освіта, 9 розряд)
 • Практичний психолог – 1 (вища педагогічна освіта, спеціаліст)
 • Учитель- логопед – 1 (вища спеціальна педагогічна освіта, спеціаліст)

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси

підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу.

 

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному навчальному році була проатестована  Расюк Т.В., вихователь, присвоєна кваліфікаційна категорія Спеціаліст ІІ  категорії.

Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. З  цією  метою  щорічно  складається  план  медичного  обслуговування дітей, на  його  основі складаються  щоквартальні плани,  узгоджені  з  дитячою поліклінікою Конотопської ЦРЛ.  Ведеться  постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом. Щорічно  проводиться  туб.діагностика всіх  дітей  ДНЗ,  щоденно огляд  працівників  харчоблока  на  наявність  гнійничнових  захворювань

На диспансерному обліку  18 дітей.
Визначені фізкультурні групи здоров’я:

 • основна група – 124
 • підготовча група –  немає
 • спеціальна група – немає
 • Середнє відвідування ДНЗ – 83 дитини, що становить 75 % від загальної кількості дітей.

Захворюваність складає – 0.8.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ДНЗ № 10 «Ялинка»

Малозабезпечені родини – 17 дітей
Багатодітні родини – 9
Дитина під опікою – 1

Дитина, батько якої знаходився в зоні проведення ООС –  5

 

Вартість харчування для дітей, які відвідують ДНЗ № 10 «Ялинка» складає:

 • для дітей ясельного віку – 11-00 грн (батьківська плата – 6-60 грн + 4-40

доплата з місцевого бюджету);

 • для дітей дошкільного віку – 15-00 грн (батьківська плата – 6-00 грн +

6-00 доплата з місцевого бюджету).

На літній оздоровчий період додатково виділялися кошти з місцевого бюджету в розмірі 10 % вартості харчування за один день:

 • ясельний вік – 1-10 грн
 • дошкільний вік – 1-50 грн

Ці  кошти використовуються на збільшення норм використання дітьми

свіжих овочів, фруктів, соків тощо.

З метою зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково – кишкових захворювань, протягом навчального року особливу увагу наш колектив приділяв організації харчування дітей. Контроль за харчуванням здійснювався  адміністрацією закладу, медичними працівниками, батьківською громадськістю.  При організації харчування керувалися Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 та Наказом МОЗ та МОН України від 01.06.2005 року № 242/329.  Єдине примірне перспективне  меню  на  сезонні  періоди складається та затверджується санітарною службою міст  та району; медичними працівниками  ведеться  бракераж сировини і  продуктів, бракераж  готової  продукції. Постійно  слідкуємо  за  додержанням  строків    реалізації  продуктів, що мають обмежений термін зберігання. Приготування всіх страв проводиться згідно розроблених технологічних карток. При складанні щоденного меню-розкладки медичні сестри враховують фізіологічну потребу дитячого організму в калоріях (не нижче 600 ккал на обід). Питання організації харчування дітей розглядаються на нарадах при завідуючій, батьківських  зборах, виробничих нарадах тощо. На постійному контролі  питання дотримання кухарями  технологічного  процесу  приготування  їжі, недопустимості  реалізації заборонених  страв.
Виконання норм харчування дітей основними продуктами за 6 місяців   характеризуються наступним чином:

 1. Хліб – 100 %
 2. Батон – 54 %
 3. Борошно – 100 %
 4. Крупи – 111 %
 5. Картопля – 75 %
 6. Овочі – 50 %
 7. Фрукти – 20 %
 8. Соки – 70 %
 9. М’ясо – 78 %
 10. Риба – 56 %
 11. Молоко – 50 %
 12. Сир кисломолочний – 58 %
 13. Сметана – 50 %
 14. Масло вершкове – 71 %
 15. Олія – 89 %
 16. Цукор – 106 %
 17. Сир твердий – 50 %
 18. Томат – 175 %
 19. Чай, сіль, цукор ванільний, лавровий лист – 100 %

Невиконання норм харчування обумовлено тим, що постійно змінюються ціни на продукти харчування, тому зменшуються норми виходу готових страв.
Для зміцнення здоров’я дітей в дошкільному закладі проводились наступні заходи: Дні здоров’я,спортивні свята разом з батьками, спортивні походи, екскурсії, загартування та літнє оздоровлення дітей.
Аналіз стану фізичного виховання дітей показав достатній рівень педагогічної майстерності усіх вихователів.   Якщо можна зробити висновок, що робота з фізичного виховання дітей велась на достатньому рівні, то разом з тим є деякі проблеми: проектом не передбачено окремої спортивної зали, тому виникають деякі труднощі під час планування та проведення музичних та фізкультурних занять. В зв’язку з цим –  недостатня кількість спортивного оснащення.
Навчально-методична база ДНЗ № 10 достатня: підписана методична та дитяча література, методичні засоби, посібники, ігри тощо. Безумовно, організація  роботи  з  дітьми  на  рівні,  який  зараз  вимагає  життя, неможлива  без  підтримання  високого рівня науково – методичного   забезпечення освітньо – виховного  процесу, тому силами  та  коштами   педагогів  придбалася  методична  література, систематично  оформлюється  передплата  на  періодичні фахові  видання – журнали «Дошкільне  виховання», «Джміль»,  «Палітра  педагога»,  «Практика управління дошкільним закладом»,  БВДС, «Вихователь – методист», «Медична сестра дошкільного закладу».       Взагалі, наш  дошкільний  заклад  має всі необхідні нормативні та інструктивні – методичні документи.
Проведена робота  з  покращення  предметно – розвиваючого  середовища. Створення в  дошкільному  закладі  повноцінного  предметно -–ігрового  середовища  та  забезпечення  відповідальних  позицій – провідний  засіб  реалізації  завдань сучасного  реформування  освіти. Адже  правильно  організоване  середовище  сприяє  соціалізації  дитини, впливає на  всі  аспекти  її  ровитку. Силами  педагогів, за  допомогою  батьків, естетично  і  разноманітно  оформлені  приміщення  групових  кімнат, зміст  предметного  середовища  відповідає  всім  психолого- педагогічним  вимогам.

 

 

 

Аналіз стану навчально-=виховної роботи  за 2019 – 2020 навчальний рік.
Результатом роботи творчої групи, в складі вихователя-методиста і вихователів, протягом навчального року стала розробка перспективного планування організації освітньо-виховного процесу за тематичним принципом  для дошкільних груп. Робота методичної служби ДНЗ протягом навчального року спрямовувалася на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а зрештою на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку вихованців. Педагогічний процес будувався згідно вимог Програми виховання і навчання дітей від 2-х до 7 років «Дитина» та  парціальних програм ( гурткова робота). Взаємодія педагогічних працівників і дітей будується  на основі особистісно-орієнтованій моделі навчання.Забезпечується емоційний комфорт в спілкуванні дорослих і дітей.
Протягом 2019- 2020 навчального року педагогічний  колектив   працював за  наступними напрямками:
1. Формування навичок спілкування у дошкільників шляхом організації ігрової діяльності.

2. Плідна співпраця з дітьми та батьками на засадах власної довіри і поваги.
3. Формування у дітей соціально – доцільної поведінки у межа міжнародного суспільного руху «Освіта для сталого розвитку».

Задачі, визначені у річному плані дошкільного закладу, відображаються у перспективних планах роботи вихователів та спеціалістів.

Колектив ДНЗ працює над формуванням екологічної компетентності дошкільників. Пріоритетним завданням є розширення кола знань
з енергозбереження серед дітей та дорослих. Конотопський ДНЗ № 10 «Ялинка» є учасником Проекту з енергозбереження «Підвищення енергоефективності освітніх закладів м.Конотоп». Протягом навчального року проводилися різноманітні виховні заходи з дітьми та дорослими в рамках реалізації Проекту.

 

На базі навчального закладу працюють гуртки:

1.     Хореографічний (ДОП) – керівник Сібіль Н.О.

2.     Вокальний гурток «Дзвіночок» –  Кастиріна Т.Л.

3.     Гурток «Словограй» – Гетманенко Л.М.

4.     Гурток екологічного дизайну – Павлюченко Г.В.

5.     Гурток «Пластилинові фантазії» – Проценко Т.А.

6.     Гурток ОБЖД – Олех А.В.

В освітньо-виховному процесі вихователі всіх груп активно застосовують ігри і вправи з використанням посібника «набірне полотно», всі педагоги прийняли участь у розробці ігр за різними напрямками, по роботі з набірним полотном. Проведена робота по виготовленню посібників з патріотичного виховання та мовленнєвого розвитку.  З  метою розвитку асоціативного мислення та наочної пам’яті у дошкільників музичний керівник

Для  молодих  педагогів проведені консультації :
– Організація життєдіяльності дітей раннього віку.
– Сенсорний розвиток дошкільників під час  організованої та  самостійної діяльності.

В майбутньому слід посилити роботу з усіх ліній розвитку малюків, особливу увагу приділити розвитку сенсорних умінь та навичок, мовлення, а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.
Аналіз стану та результативності методичної роботи з педагогічними кадрами в ДНЗ за 2019-2020 н.р. дозволяє зробити висновок, що методична робота в ДНЗ – це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного педагога, включаючи і заходи щодо керування професійною самоосвітою і самовихованням.
В основу роботи ДНЗ було поставлено забезпечення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожної особистості. Систематично і планово  проводилася робота з профілактики захворювань  та оздоровлення  дошкільників. Зокрема , в ДНЗ раціонально організований  режим  життя дітей, чергування  навчальної діяльності з іншими видами розвиваючої діяльності; різноманітно, творчо і в системі  проводиться робота з дітьми з розвитку їх здібностей і формування  культури поведінки. Якість освітньо-виховної роботи з дітьми підвищилася завдяки використанню  в  роботі  іноваційних  освітніх  технологій .

Велика  увага  колективом ДНЗ  приділяється  створенню  екологічного  середовища,  а  саме : на  території закладу  багато  зелені – дерев,  кущів, є квітники, створений Куточок лікарських рослин –  екологічну  зону, до  складу  якої  входять    лікарські рослини..Велике значення для  трудового  виховання  дітей  мають  невеличкі  городи,  які  є  в  кожної  групи. Діти  на  практиці  реалізовують  набуті  знання, вдосконалюють  трудові  навички,  вчаться  виконувати  обов’язки і  нести  відповідальність  за  життя  рослин,  і  роблять  це  з  великим  задоволенням.
Всебічний розвиток дитини здійснювався орієнтовно кожної особистості,  на принципах гуманності. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних сфер Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. З  цією  метою  щорічно  складається  план  медичного  обслуговування дітей, на  його  основі складаються  щоквартальні плани,  узгоджені  з  поліклінікою; Ведеться  постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом. Щорічно  проводиться  туб .діагностика всіх  дітей  ДНЗ,  щоденно огляд  працівників  харчоблока  на  наявність  гнійничкових  захворювань. Щоквартально проводяться  антропометричні  вимірювання дітей. Дані висвітлюються в куточках для батьків на групах.
З метою створення умов для швидкої адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного закладу в ясельній групі був створений та обладнаний сучасними посібниками та ігровим матеріалом сенсорний куточок, де можна зняти нервову напругу гіперактивним дітям та полегшити адаптацію дітей до дитячого садка.

 

На початку 2019-2020 навчального року колектив навчального закладу разом з батьківським комітетом, взявши за основу заходи виконання Національної доктрини розвитку освіти та виконання річного плану, намітили основні напрямки роботи для покращення матеріально-технічної бази. Наявність необхідних дидактичних , технічних засобів навчання дозволило реалізувати поставлені завдання.

        В рамках реалізації Проекту підвищення енергоефективності закладів освіти міста Конотоп влітку 2019 року було закінчено ремонтні роботи по реконструкції основної будівлі навчального закладу: утеплено 4 фасади, підвальне приміщення, цоколь основної будівлі, покладена тротуарна плитка вздовж всього фундаменту основної будівлі, зроблено навіси над входом в різновікову групу, на харчоблок, на пральню, в підвальне приміщення.

Встановлено пандус біля входу в логопедичну групу.

Протягом звітного періоду  покращено матеріально – технічна базу навчального закладу.

За рахунок бюджетного фінансування  придбано:

–         посуд кухонний на харчоблок (каструля алюмінієва 20 л, відра – 10 шт,

ємності для масла вершкового на групи – 6 шт, м’ясорубка механічна) на загальну суму 3 103 грн.

–         засоби миючі та особистої гігієни для дітей  –  3 561 грн;

–         посуд дитячий (комплект: тарілка глибока, тарілка мілка, чашка) –

50 комплектів на суму 3 575 грн;

–         електротовари  (світильники аварійні – 6 шт, світильники – 2 шт

в роздягальню молодшої та середньої груп, провод ШВВП, вимикачі, розетки) на загальну суму   2 654 грн;

–         праска електрична – 599-00 грн

–         сантехніка та комплектуючі – 2 468 грн;

–         господарчі товари (лопати, швабри, мітли, віники, сапки, ручки дверні,

навіси, замки) на загальну суму 5 016 грн;

 

За рахунок спонсорських коштів придбано дитячу постільну білизну –

25 комплектів – 4 750 грн та дитячі рушники – 23 шт – 1 035 грн.

Канцтовари (спец рахунок) -2 432 грн.

Протягом 2019 – 2020 навчального року постійно витрачались бюджетні кошти для забезпечення постійного безперебійного функціонування технологічного та технічного обладнання, оргтехніки, утримання території та приміщень тощо.

  Придбано будівельних матеріалів на загальну суму 8 380 грн для поточного ремонту коридору на першому поверсі (замінено плитку на підлозі та стінах ).

Протягом навчального року  було придбано медикаменти,

перезаряджено вогнегасники, здійснювалося прання дитячої постільної білизни,  оплата комунальних послуг, вивіз сміття, повірка вагів, заземлення контурів тощо. Певна сума коштів – 1 990 грн,  була витрачена на утримання офісної оргтехніки (картриджі для принтера, чорнила, заправка лазерного картриджа, ремонт принтера тощо). Придбаний новий принтер  БФП Canon – 4 914 грн.

 

Протягом опалювального сезону 2019 – 2020 навчального року за

кошти місцевого бюджету було придбано необхідні матеріали для експлуатації електропили та котла опалювального на загальну суму 1 172 грн.

          Разом з тим, є проблемні питання стосовно матеріально – технічної бази:

1.     Благоустрій території (асфальтове покриття, водовідведення).

2.     Потребує капітального ремонту харчоблок.

3.     Павільйони на дитячих майданчиках різновікової та молодшої груп.

4.     Поновлення фізкультурного інвентарю для занять з дітьми.

Ці питання постійно в дії  та залишаються одними із основних на новий 2020-2021 навчальний рік.

 

У зв’язку з поширенням в Україні інфекційної хворобі СОVІD – 19 і внаслідок цього впровадженням карантину,  Конотопський ДНЗ № 10 «Ялинка» з 12.03.2020 року  був переведений на дистанційну роботу. Освітній процес був організований шляхом спілкування з батьками вихованців на сайті ДНЗ та в соціальній мережі Вайбер. Педагогічні працівники надавали консультаційну допомогу батьками в телефонному режимі.

Мету  нашого  співробітництва  з  родинами  вихованців  ми  не обмежуємо  якісним  виконанням  соціального  замовлення  щодо  нагляду, виховання  та  навчання  дітей. Головним  чином  вважаємо  за  необхідність  допомогти  батькам  зрозуміти  і  сприйняти  сучасні  гуманістичні  ідеї  та  орієнтири,  які  грунтуються  на  повазі  до  особистості  дитини,  її  розвитку. Підвищення  психолого – педагогічної  компетентності  батьків щодо  розуміння  закономірностей  розвитку  дитини, питань  навчання  і  виховання  дітей  здійснюємо засобами  консультування, батьківських  зборів,  бесід,  проведення  круглих  столів,  участі  в  святах  та розвагах. В кінці року  вихователі   показують  відкриті  заняття, щоб  батьки  побачили та  належним  чином  оцінили  той  прогрес, що  відбувся з  їх  дитиною  за  певний  час  перебування  в  дитячому  садку.

Поставлені завдання навчання та виховання дітей перед колективом

Конотопського ДНЗ № 10 «Ялинка» виконані.

 

Звіт  директора (завідувача) Конотопського дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) № 10«Ялинка»

Конотопської міської ради Сумської області  Черемних Г.В.

за підсумками 2018-2019 навчального року

на зборах трудового колективу та батьків вихованців

19.05.2019 року

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 

– Конституції України,

– Закону України «Про освіту»,

– Закону України «Про дошкільну освіту»,

– «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

– Закону України «Про охорону праці»

– Закону України «Про цивільну оборону»

– Закону України «Про дорожній рух»

– Закону України «Про відпустки»

– Закону України «Про мови»

– Програми виховання і навчання дітей від 2-х до 7 років «Дитина»

– Базового компоненту дошкільної освіти України

– Програми «Освіта.Україна ХХІ століття» ,

А також, відповідно власного Статуту та Плану роботи на навчальний рік.

Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Конотопський дошкільний навчальний заклад № 10 «Ялинка» побудовано за типовим проектом і здано в експлуатацію у 1965 році.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична зала, де проходять музичні та фізкультурні заняття,
 • кабінет психолога
 • методичний кабінет та медичний блок
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
 • спортивний майданчик

 

Проектна потужність ДНЗ       – 6 груп, фактично функціонує 6 груп.
Планова кількість дітей            – 110 чоловік
Фактичний склад за списком   –124 дитини
Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України (Наказ МОН України № 128 від 20.02.2002 р.):
Станом на 30.05.2019 року в навчальному закладі працює 6 груп:

 • молодший вік (3-й рік життя) – 1 група, 26 дітей
 • молодший вік (4-й рік життя) – 1 група, 25 дітей
 • середній вік (5-й рік життя) – 1 група, 21дитина
 • старший вік (6-й рік життя) – 1 група, 18 дітей
 • різновікова група –           1 група, 17 дітей
 • логопедична –            1 група, 17 дітей

Всього дітей:  124

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 «Ялинка» укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, технічним персоналом на 100 %.

В навчальному закладі працює 30 осіб,

з них:

 • педагогічні працівники – 14
 • медичні працівники –1
 • обслуговуючий та технічний персонал – 15 осіб.
  Кадровий склад педагогічних працівників: 14

Вища освіта – 11

Середня-спеціальна – 3

 • Вихователі : 9

Вища освіта – 8  (І категорія – немає, ІІ категорія – 2, спеціаліст – 6)

Середня-спеціальна – 2  (8 розряд)

 • Вихователь – методист – 1 (вища педагогічна освіта)
 • Музичний керівник – 1 (середня спеціальна освіта, 7 розряд)
 • Інструктор з фізкультури – 1 (вища освіта, 7 розряд)
 • Практичний психолог – 1 (середня спеціальна освіта)
 • Учитель- логопед – 1 (вища спеціальна педагогічна освіта)

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси

підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу.

 

 

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному навчальному році були проатестовані:

 • Вихователь – методист Мірошниченко В.А. – присвоєна кваліфікаційна категорія Спеціаліст вищої  категорії;
 • Вихователь Гончаренко Н.М. – присвоєна кваліфікаційна категорія Спеціаліст ІІ категорії;
 • Вихователь Павлюченко Г.В. – присвоєна кваліфікаційна категорія Спеціаліст ІІ категорії

У квітні 2019 року вихователь – методист  Мірошниченко В.А. проводила методичне об’єднання для вихователів – методистів закладів дошкільної освіти міста на тему: «Формування основ енергозбереження у дітей дошкільного віку».

Упродовж звітного періоду намітилась тенденція стабілізації колективу. Звільнено 2-х осіб технічного  персоналу, а саме двірника Шевченка Д.О. і помічника вихователя Нощенко Т.В. Причина звільнення: власне бажання.  Прийнято на роботу 1 працівника технічного персоналу – двірник Остапина Л.І.

Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. З  цією  метою  щорічно  складається  план  медичного  обслуговування дітей, на  його  основі складаються  щоквартальні плани,  узгоджені  з  дитячою поліклінікою Конотопської ЦРЛ.  Ведеться  постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом. Щорічно  проводиться  туб.діагностика всіх  дітей  ДНЗ,  щоденно огляд  працівників  харчоблока  на  наявність  гнійничнових  захворювань

На диспансерному обліку  29 дітей.
Визначені фізкультурні групи здоров’я:

 • основна група – 121 дітей
 • підготовча група – 3
 • спеціальна група – немає
 • Середнє відвідування ДНЗ – 85 дитини, що становить 77 % від загальної кількості дітей.

Захворюваність складає – 0.8.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ДНЗ № 10 «Ялинка»

Малозабезпечені родини – 11 дітей
Багатодітні родини – 8
Дитина під опікою – 2

Дитини, батько якої знаходиться в зоні проведення АТО –  немає

 

Вартість харчування для дітей, які відвідують ДНЗ № 10 «Ялинка» складає:

 • для дітей ясельного віку – 11-00 грн (батьківська плата – 6-60 грн + 4-40

доплата з місцевого бюджету);

 • для дітей дошкільного віку – 15-00 грн (батьківська плата – 6-00 грн +

6-00 доплата з місцевого бюджету).

На літній оздоровчий період додатково виділялися кошти з місцевого бюджету в розмірі 10 % вартості харчування за один день:

 • ясельний вік – 1-10 грн
 • дошкільний вік – 1-50 грн

Ці  кошти використовуються на збільшення норм використання дітьми

свіжих овочів, фруктів, соків тощо.

З метою зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунко-кишкових захворювань, протягом навчального року особливу увагу наш колектив приділяв організації харчування дітей. Контроль за харчуванням здійснювався  адміністрацією закладу, медичними працівниками, батьківською громадськістю.  При організації харчування керувалися Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 та Наказом МОЗ та МОН України від 01.06.2005 року № 242/329.  Єдине примірне перспективне  меню  на  сезонні  періоди складається та затверджується санітарною службою міст  та району; медичними працівниками  ведеться  бракераж сировини і  продуктів, бракераж  готової  продукції. Постійно  слідкуємо  за  додержанням  строків    реалізації  продуктів, що мають обмежений термін зберігання. Приготування всіх страв проводиться згідно розроблених технологічних карток. При складанні щоденного меню-розкладки медичні сестри враховують фізіологічну потребу дитячого організму в калоріях (не нижче 600 ккал на обід). Питання організації харчування дітей розглядаються на нарадах при завідуючій, батьківських  зборах, виробничих нарадах тощо. На постійному контролі  питання дотримання кухарями  технологічного  процесу  приготування  їжі, недопустимості  реалізації заборонених  страв.
Виконання норм харчування дітей основними продуктами за 6 місяців   характеризуються наступним чином:

 

 1. Хліб – 100 %
 2. Батон – 58 %
 3. Борошно – 100 %
 4. Крупи – 111 %
 5. Картопля – 95 %
 6. Овочі – 57 %
 7. Фрукти – 39 %
 8. Соки – 71 %
 9. М’ясо – 74 %
 10. Риба – 69 %
 11. Молоко – 51 %
 12. Сир кисломолочний  – 64 %
 13. Сметана – 40 %
 14. Масло вершкове – 81 %
 15. Олія – 100 %
 16. Цукор – 104 %
 17. Сир твердий – 60 %
 18. Томат – 150 %
 19. Чай, сіль, цукор ванільний, лавровий лист – 100 %

Невиконання норм харчування обумовлено тим, що постійно змінюються ціни на продукти харчування, тому зменшуються норми виходу готових страв.
Для зміцнення здоров’я дітей в дошкільному закладі проводились наступні заходи: Дні здоров’я,спортивні свята разом з батьками, спортивні походи, екскурсії, загартування та літнє оздоровлення дітей.
Аналіз стану фізичного виховання дітей показав достатній рівень педагогічної майстерності усіх вихователів.   Якщо можна зробити висновок, що робота з фізичного виховання дітей велась на достатньому рівні, то разом з тим є деякі проблеми: проектом не передбачено окремої спортивної зали, тому виникають деякі труднощі під час планування та проведення музичних та фізкультурних занять. В зв’язку з цим –  недостатня кількість спортивного оснащення.
Навчально-методична база ДНЗ № 10 достатня: підписана методична та дитяча література, методичні засоби, посібники, ігри тощо. Безумовно, організація  роботи  з  дітьми  на  рівні,  який  зараз  вимагає  життя, неможлива  без  підтримання  високого рівня науково – методичного   забезпечення освітньо – виховного  процесу, тому силами  та  коштами   педагогів  придбалася  методична  література, систематично  оформлюється  передплата  на  періодичні фахові  видання – журнали «Дошкільне  виховання», «Джміль»,  «Палітра  педагога»,  «Практика управління дошкільним закладом»,  БВДС, «Вихователь – методист», «Медична сестра дошкільного закладу».       Взагалі, наш  дошкільний  заклад  має всі необхідні нормативні та інструктивні – методичні документи.
Проведена робота  з  покращення  предметно – розвиваючого  середовища. Створення в  дошкільному  закладі  повноцінного  предметно -–ігрового  середовища  та  забезпечення  відповідальних  позицій – провідний  засіб  реалізації  завдань сучасного  реформування  освіти. Адже  правильно  організоване  середовище  сприяє  соціалізації  дитини, впливає на  всі  аспекти  її  ровитку. Силами  педагогів, за  допомогою  батьків, естетично  і  разноманітно  оформлені  приміщення  групових  кімнат, зміст  предметного  середовища  відповідає  всім  психолого- педагогічним  вимогам.

 

Аналіз стану навчально-=виховної роботи  за 2018 – 2019 навчальний рік.
Результатом роботи творчої групи, в складі вихователя-методиста і вихователів, протягом навчального року стала розробка перспективного планування організації освітньо-виховного процесу за тематичним принципом  для дошкільних груп. Робота методичної служби ДНЗ протягом навчального року спрямовувалася на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а зрештою на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку вихованців. Педагогічний процес будувався згідно вимог Програми виховання і навчання дітей від 2-х до 7 років «Дитина» та  парціальних програм ( гурткова робота). Взаємодія педагогічних працівників і дітей будується  на основі особистісно-орієнтованій моделі навчання.Забезпечується емоційний комфорт в спілкуванні дорослих і дітей.
Протягом 2018- 2019 навчального року педагогічний  колектив   працював за  наступними напрямками:
1. Патріотичне виховання дошкільників.2. Формування у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя як складової її фізичного розвитку.
3. Формування у дитини комунікативних навичок спілкування в умовах україномовного простору.
Задачі, визначені у річному плані дошкільного закладу, відображаються у перспективних планах роботи вихователів та спеціалістів.

Колектив ДНЗ працює над формуванням екологічної компетентності дошкільників. Пріоритетним завданням є розширення кола знань
з енергозбереження серед дітей та дорослих. Конотопський ДНЗ № 10 «Ялинка» є учасником Проекту з енергозбереження «Підвищення енергоефективності освітніх закладів м.Конотоп». Протягом навчального року проводилися різноманітні виховні заходи з дітьми та дорослими в рамках реалізації Проекту.

 

На базі навчального закладу працюють гуртки:

1.     Хореографічний (ДОП) – керівник Сібіль Н.О.

 

2.     Вокальний гурток «Дзвіночок» –  Кастиріна Т.Л.

3.     «Дивосвіт» – Гетманенко Л.М.

4.     Гурток екологічного дизайну – Павлюченко Г.В.

5.     Гурток «Пластилинові фантазії» – Грищенко К.В.

6.     «Пізнайко» – Черемних Г.В.

В освітньо-виховному процесі вихователі всіх груп активно застосовують ігри і вправи з використанням посібника «набірне полотно», всі педагоги прийняли участь у розробці ігр за різними напрямками, по роботі з набірним полотном. Проведена робота по виготовленню посібників з патріотичного виховання та мовленнєвого розвитку.  З  метою розвитку асоціативного мислення та наочної пам’яті у дошкільників музичний керівник

Для  молодих  педагогів проведені консультації :
– Організація життєдіяльності дітей раннього віку.
– Сенсорний розвиток дошкільників під час  організованої та  самостійної діяльності.

В майбутньому слід посилити роботу з усіх ліній розвитку малюків, особливу увагу приділити розвитку сенсорних умінь та навичок, мовлення, а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.
Аналіз стану та результативності методичної роботи з педагогічними кадрами в ДНЗ за 2018-2019 н.р. дозволяє зробити висновок, що методична робота в ДНЗ – це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації до професійної майстерності кожного педагога, включаючи і заходи щодо керування професійною самоосвітою і самовихованням.
В основу роботи ДНЗ було поставлено забезпечення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожної особистості. Систематично і планово  проводилася робота з профілактики захворювань  та оздоровлення  дошкільників. Зокрема , в ДНЗ раціонально організований  режим  життя дітей, чергування  навчальної діяльності з іншими видами розвиваючої діяльності; різноманітно, творчо і в системі  проводиться робота з дітьми з розвитку їх здібностей і формування  культури поведінки. Якість освітньо-виховної роботи з дітьми підвищилася завдяки використанню  в  роботі  іноваційних  освітніх  технологій .

Велика  увага  колективом ДНЗ  приділяється  створенню  екологічного  середовища,  а  саме : на  території закладу  багато  зелені – дерев,  кущів, є квітники, створений Куточок лікарських рослин –  екологічну  зону, до  складу  якої  входять    лікарські рослини..Велике значення для  трудового  виховання  дітей  мають  невеличкі  городи,  які  є  в  кожної  групи. Діти  на  практиці  реалізовують  набуті  знання, вдосконалюють  трудові  навички,  вчаться  виконувати  обов’язки і  нести  відповідальність  за  життя  рослин,  і  роблять  це  з  великим  задоволенням.
Всебічний розвиток дитини здійснювався орієнтовно кожної особистості,  на принципах гуманності. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних сфер Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.
На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам з питань навчально-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим покращилась якість організації життєдіяльності дітей, удосконалювались теоретичні знання та практичні вміння педагогів. Організована наставницька робота: наставники-вихователі працювали на протязі навчального року з молодими педагогами за визначеним планом.
Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. З  цією  метою  щорічно  складається  план  медичного  обслуговування дітей, на  його  основі складаються  щоквартальні плани,  узгоджені  з  поліклінікою; Ведеться  постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом. Щорічно  проводиться  туб .діагностика всіх  дітей  ДНЗ,  щоденно огляд  працівників  харчоблока  на  наявність  гнійничкових  захворювань. Щоквартально проводяться  антропометричні  вимірювання дітей. Дані висвітлюються в куточках для батьків на групах.
З метою створення умов для швидкої адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного закладу в ясельній групі був створений та обладнаний сучасними посібниками та ігровим матеріалом сенсорний куточок, де можна зняти нервову напругу гіперактивним дітям та полегшити адаптацію дітей до дитячого садка.

 

На початку 2018-2019 навчального року колектив дошкільного навчального закладу разом з батьківським комітетом, взявши за основу заходи виконання Національної доктрини розвитку освіти та виконання річного плану, намітили основні напрямки роботи для покращення матеріально-технічної бази. Наявність необхідних дидактичних , технічних засобів навчання дозволило реалізувати поставлені завдання.

 

В рамках реалізації Проекту підвищення енергоефективності закладів освіти міста з червні 2019 року було продовжено ремонтні роботи по реконструкції основної будівлі навчального закладу: утеплено 4 фасади, підвальне приміщення, цоколь основної будівлі, покладена тротуарна плитка вздовж всього фундаменту основної будівлі, зроблено навіси над входом в різновікову групу, на харчоблок, на пральню, в підвальне приміщення. Встановлено пандус біля входу в логопедичну групу.

Протягом звітного періоду значно покращено матеріально – технічна базу навчального закладу.

За підтримки депутатів міської ради придбано:

·         новий лінолеум в музичну залу та галерею – 13 998 грн

·        електричні водонагрівачі на групи – 3 шт. на суму 6 648 грн

·        шафа медична – 7 200 грн

Всього на загальну суму: 27 846 грн.

За бюджетні кошти поновлено обладнання на харчоблоці, а саме:

·        столи кухонні промислові з нержавіючої сталі  – 4 шт – 10 320 грн

·        кухонний інвентар (ножі, відра, миски, черпаки та інше) – 4 318 грн

·        ваги електронні – 2 шт – 1 160 грн

 

та в медичний кабінет: лампа кварцова і тонометр дитячий – 720 грн

 

За рахунок бюджетного фінансування  придбано:

·        на групи:

–         комплекти каструль із нержавіючої сталі – 3 по 7 шт – 4 275 грн

–         полиці навісні для посуду – 6 шт – 7 800 грн

–         дитяча постільна білизна – 50 комплектів – 9 500 грн  

–         засоби миючі та особистої гігієни для дітей  –  13 608 грн

–         електроводонагрівач на 50 л (ясельна група) – 2 148 грн

–         електротовари, сантехнічні комплектуючі, господарчі товари – 4 311грн

–         покривала на ліжкаі та подушки  в логопедичну групу – 2 090 грн

 

Протягом 2018 – 2019 навчального року постійно витрачались бюджетні кошти для забезпечення постійного безперебійного функціонування технологічного та технічного обладнання, оргтехніки, утримання території та приміщень тощо:

–         газонокосарка – 2 495 грн

–         візок садовий – 920 грн

–         машинка швейна – 5 400 грн

–         фарба різнокольорова, для підлоги – 2 077 грн

У липні 2019 року за підтримки кандидата в депутати Верховної Ради

Молотка І.Ф. було заасфальтовано переїзд біля центральних воріт закладу до трамвайної зупинки, що значно покращало підхід на територію.. Також гарним подарунком для малечі було встановлення нового ігрового майданчика.

Зроблено поточний ремонт коридору навчального закладу: пофарбовано стіни водоемульсійною фарбою, батареї опалення, сходинки, поновлено шпалери, на центральному вході замінено  плитку на підлозі.

Поточні ремонти за благодійні кошти зроблено в логопедичній групі( плитка на стінах та підлозі в мийній), замінено двері в умивальну кімнату в різновіковій групі.

За ініціативи батьківської громади молодшої групи було придбано матеріал для дитячої альтанки на ігровий майданчик і встановлено силами батьків у серпні 2019 року.

Протягом навчального року  було придбано медикаменти, перезаряджено вогнегасники, здійснювалося прання дитячої постільної білизни,  оплата комунальних послуг, вивіз сміття, повірка вагів, заземлення контурів тощо. Певна сума коштів – 3 666 грн,  була витрачена на утримання офісної оргтехніки (картриджі для принтера, чорнила, заправка лазерного картриджа, ремонт принтера тощо).

 

Протягом опалювального сезону 2018 – 2019 навчального року за

кошти місцевого бюджету було придбано необхідні матеріали для експлуатації електропили та котла опалювального на загальну суму 1 636 грн.

       У січні 2019 року було виділено бюджетні кошти для соціально – економічного розвитку. Змогли придбати:

·        холодильник на харчоблок – 8 200 грн

·        пральна машина – автомат – 8 200 грн

·        телевізор – 18 000 грн

·        пилосос – 6 000 грн

Загальна сума: 40 900 грн.

 

          Разом з тим, є проблемні питання стосовно матеріально – технічної бази:

 

1.     Потребує капітального ремонту харчоблок.

2.     Павільйони на дитячих майданчиках.

3.     Поновлення ігрового обладнання на майданчиках.

4.     Придбання дитячої постільної білизни та рушників.

5.     Заміну дитячого столового посуду.

 

Ці питання постійно в дії  та залишаються одними із основних на новий 2019-2020 навчальний рік.

Мету  нашого  співробітництва  з  родинами  вихованців  ми  не обмежуємо  якісним  виконанням  соціального  замовлення  щодо  нагляду, виховання  та  навчання  дітей. Головним  чином  вважаємо  за  необхідність  допомогти  батькам  зрозуміти  і  сприйняти  сучасні  гуманістичні  ідеї  та  орієнтири,  які  грунтуються  на  повазі  до  особистості  дитини,  її  розвитку. Підвищення  психолого – педагогічної  компетентності  батьків щодо  розуміння  закономірностей  розвитку  дитини, питань  навчання  і  виховання  дітей  здійснюємо засобами  консультування, батьківських  зборів,  бесід,  проведення  круглих  столів,  участі  в  святах  та розвагах. В кінці року  вихователі   показують  відкриті  заняття, щоб  батьки  побачили та  належним  чином  оцінили  той  прогрес, що  відбувся з  їх  дитиною  за  певний  час  перебування  в  дитячому  садку.

 

Поставлені завдання навчання та виховання дітей перед колективом

ДНЗ № 10 «Ялинка» виконані.

 

 

ЗВІТ

директора (завідувача) Конотопського дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) № 10«Ялинка»

Конотопської міської ради Сумської області  Черемних Г.В.

за підсумками 2017-2018 навчального року

на зборах трудового колективу та батьків вихованців

19.05.2018 року

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 

– Конституції України,

– Закону України «Про освіту»,

– Закону України «Про дошкільну освіту»,

– «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

– Закону України «Про охорону праці»

– Закону України «Про цивільну оборону»

– Закону України «Про дорожній рух»

– Закону України «Про відпустки»

– Закону України «Про мови»

– Програми виховання і навчання дітей від 2-х до 7 років «Дитина»

– Базового компоненту дошкільної освіти України

– Програми «Освіта.Україна ХХІ століття» ,

А також, відповідно власного Статуту та Плану роботи на навчальний рік.

Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Конотопський дошкільний навчальний заклад № 10 «Ялинка» побудовано за типовим проектом і здано в експлуатацію у 1965 році.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • музична зала, де проходять музичні та фізкультурні заняття,
 • кабінет психолога
 • методичний кабінет та медичний блок
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
 • спортивний майданчик

 

Проектна потужність ДНЗ       – 6 груп, фактично функціонує 6 груп.
Планова кількість дітей            – 110 чоловік
Фактичний склад за списком   –124 дитини
Комплектування дошкільного навчального закладу проводиться у відповідності із нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України (Наказ МОН України № 128 від 20.02.2002 р.):
Станом на 30.05.2018 року в дошкільному закладі функціонує 6 груп:

 • молодший вік (3-й рік життя) – 1 група, 26 дітей
 • молодший вік (4-й рік життя) – 1 група, 25 дітей
 • середній вік (5-й рік життя) – 1 група, 21дитина
 • старший вік (6-й рік життя) – 1 група, 18 дітей
 • різновікова група –           1 група, 17 дітей
 • логопедична –            1 група, 17 дітей

Всього дітей:  124

Конотопський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 «Ялинка» укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, технічним персоналом на 100 %.

В навчальному закладі працює 30 осіб,

з них:

 • педагогічні працівники – 14
 • медичні працівники –1
 • обслуговуючий та технічний персонал – 15 осіб.
  Кадровий склад педагогічних працівників: 14

Вища освіта – 11

Середня-спеціальна – 3

 • Вихователі : 9

Вища освіта – 8  (І категорія – немає, ІІ категорія – 2, спеціаліст – 6)

Середня-спеціальна – 2  (8 розряд)

 • Вихователь – методист – 1 (вища педагогічна освіта)
 • Музичний керівник – 1 (середня спеціальна освіта, 7 розряд)
 • Інструктор з фізкультури – 1 (вища освіта, 7 розряд)
 • Практичний психолог – 1 (середня спеціальна освіта)
 • Учитель- логопед – 1 (вища спеціальна педагогічна освіта)

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси

підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу.

 

 

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному навчальному році були проатестовані:

 • Вихователь Гетманенко Л.М. – присвоєна кваліфікаційна категорія Спеціаліст І категорії;
 • Вихователь Олех А.В. – присвоєна кваліфікаційна категорія Спеціаліст І категорії;
 • Вихователь Данилова О.О. – присвоєна кваліфікаційна категорія Спеціаліст ІІ категорії

У квітні 2018 року вихователь Олех А.В. проводила методичне об’єднання для вихователів молодших груп закладів дошкільної освіти міста на тему: «Організація трудової діяльності дітей молодшого дошкільного віку».

Упродовж звітного періоду намітилась тенденція стабілізації колективу. Звільнено 2-х осіб технічного  персоналу, а саме двірника Шевченка Д.О. і помічника вихователя Нощенко Т.В. Причина звільнення: власне бажання.  Прийнято на роботу 1 працівника технічного персоналу – двірник Остапина Л.І.

Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. З  цією  метою  щорічно  складається  план  медичного  обслуговування дітей, на  його  основі складаються  щоквартальні плани,  узгоджені  з  дитячою поліклінікою Конотопської ЦРЛ.  Ведеться  постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом. Щорічно  проводиться  туб.діагностика всіх  дітей  ДНЗ,  щоденно огляд  працівників  харчоблока  на  наявність  гнійничнових  захворювань

На диспансерному обліку  29 дітей.
Визначені фізкультурні групи здоров’я:

 • основна група – 121 дітей
 • підготовча група – 3
 • спеціальна група – немає
 • Середнє відвідування ДНЗ – 85 дитини, що становить 77 % від загальної кількості дітей.

Захворюваність складає – 0.8.

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ ДНЗ № 10 «Ялинка»

Малозабезпечені родини – 11 дітей
Багатодітні родини – 8
Дитина під опікою – 2

Дитини, батько якої знаходиться в зоні проведення АТО –  немає

 

Вартість харчування для дітей, які відвідують ДНЗ № 10 «Ялинка» складає:

 • для дітей ясельного віку – 11-00 грн (батьківська плата – 6-60 грн + 4-40

доплата з місцевого бюджету);

 • для дітей дошкільного віку – 15-00 грн (батьківська плата – 6-00 грн +

6-00 доплата з місцевого бюджету).

На літній оздоровчий період додатково виділялися кошти з місцевого бюджету в розмірі 10 % вартості харчування за один день:

 • ясельний вік – 1-10 грн
 • дошкільний вік – 1-50 грн

Ці  кошти використовуються на збільшення норм використання дітьми

свіжих овочів, фруктів, соків тощо.

З метою зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунко-кишкових захворювань, протягом навчального року особливу увагу наш колектив приділяв організації харчування дітей. Контроль за харчуванням здійснювався  адміністрацією закладу, медичними працівниками, батьківською громадськістю.  При організації харчування керувалися Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 та Наказом МОЗ та МОН України від 01.06.2005 року № 242/329.  Єдине примірне перспективне  меню  на  сезонні  періоди складається та затверджується санітарною службою міст  та району; медичними працівниками  ведеться  бракераж сировини і  продуктів, бракераж  готової  продукції. Постійно  слідкуємо  за  додержанням  строків    реалізації  продуктів, що мають обмежений термін зберігання. Приготування всіх страв проводиться згідно розроблених технологічних карток. При складанні щоденного меню-розкладки медичні сестри враховують фізіологічну потребу дитячого організму в калоріях (не нижче 600 ккал на обід). Питання організації харчування дітей розглядаються на нарадах при завідуючій, батьківських  зборах, виробничих нарадах тощо. На постійному контролі  питання дотримання кухарями  технологічного  процесу  приготування  їжі, недопустимості  реалізації заборонених  страв.
Виконання норм харчування дітей основними продуктами за 6 місяців   характеризуються наступним чином:

 

 1. Хліб – 100 %
 2. Батон – 58 %
 3. Борошно – 100 %
 4. Крупи – 111 %
 5. Картопля – 95 %
 6. Овочі – 57 %
 7. Фрукти – 39 %
 8. Соки – 71 %
 9. М’ясо – 74 %
 10. Риба – 69 %
 11. Молоко – 51 %
 12. Сир кисломолочний  – 64 %
 13. Сметана – 40 %
 14. Масло вершкове – 81 %
 15. Олія – 100 %
 16. Цукор – 104 %
 17. Сир твердий – 60 %
 18. Томат – 150 %
 19. Чай, сіль, цукор ванільний, лавровий лист – 100 %

Невиконання норм харчування обумовлено тим, що постійно змінюються ціни на продукти харчування, тому зменшуються норми виходу готових страв.
Для зміцнення здоров’я дітей в дошкільному закладі проводились наступні заходи: Дні здоров’я,спортивні свята разом з батьками, спортивні походи, екскурсії, загартування та літнє оздоровлення дітей.
Аналіз стану фізичного виховання дітей показав достатній рівень педагогічної майстерності усіх вихователів.   Якщо можна зробити висновок, що робота з фізичного виховання дітей велась на достатньому рівні, то разом з тим є деякі проблеми: проектом не передбачено окремої спортивної зали, тому виникають деякі труднощі під час планування та проведення музичних та фізкультурних занять. В зв’язку з цим –  недостатня кількість спортивного оснащення.
Навчально-методична база ДНЗ № 10 достатня: підписана методична та дитяча література, методичні засоби, посібники, ігри тощо. Безумовно, організація  роботи  з  дітьми  на  рівні,  який  зараз  вимагає  життя, неможлива  без  підтримання  високого рівня науково – методичного   забезпечення освітньо –

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.