Правила прийому до закладу

DIGITAL CAMERA

Порядок прийому дітей дошкільного віку

в дошкільні навчальні заклади міста відділу  освіти міської ради

1.У своїй роботі дошкільні навчальні заклади керуються Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, листом Міністерства освіти і науки №9-499 від 17.07.2013 «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, цим порядком та власним Статутом.

2.Згідно Закону України «Про дошкільну освіту»,  зарахування дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється по досягненні дитиною 2-х років.

3.Групи в дошкільних навчальних закладах комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

4.Наповнюваність груп в дошкільних навчальних закладах регулюється Законом України «Про дошкільну освіту». В разі відсутності вільних місць за потребою громадян, дитина направляється в дошкільний заклад, де є вільні місця (за згодою батьків).

5.Прийом дітей до дошкільних навчальних закладів здійснює керівник закладу на підставі заяви батьків, медичної довідки про стан здоров’я, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, паспортних даних одного з батьків, наявності даних про дитину у ЄЕДБО.

6.Кількість дітей пільгових категорій, визначених законодавством, повинна складати 15% від загальної кількості (наприклад: 4-5 дітей пільгових категорій з 30 дітей).

7.Прийом дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу здійснюється відділом освіти протягом календарного року на підставі висновку міської психолого-медико-педагогічної комісії.

8. Під час прийому дітей до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, зі Статутом закладу, іншими документами, що регламентують діяльність закладу.

9.За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

10.Відрахування дитини може здійснюватись:

– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

  1. Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування не менш як за 10 календарних днів.

12.Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.