ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ , ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

Державним стандартом дошкільної освіти України  є Базовий компонент дошкільної освіти є, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням,  затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 р.(науковий керівник Богуш А.М., дійсний член НАПН України проф., доктор пед. наук.; авторський колектив: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., Поніманська Т.О., Піроженко Т.І., Сідєльнікова О.Д.,Шевчук А.С., Якименко Л.Ю.).

У Базовому компоненті   зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; подано сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Базовий компонент визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інваріантною і варіативною складовими. Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що включені до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.

Зміст і структура Базового компоненту дошкільної освіти.

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти містить такі освітні лінії:

«Особистість дитини»,

«Дитина в соціумі»,

«Дитина у природному довкіллі»,

«Дитина у світі культури»,

«Гра дитини»

«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»,

«Мовлення дитини».

Варіативна складова змісту дошкільної освіти презентує освітні лінії:

«Комп’ютерна грамота»,

«Іноземна мова»,

«Шахи»,

«Хореографія».

Освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» рекомендовано   Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015 р.; науковий керівник Огнев’юк В.О., ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, проф.,  академік НАПН України).

Програма зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування її вікових можливостей, на розвиток дітей до пізнання, активності, відкритості до взаємодії і спілкування з оточуючим світом, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Освітню програму «Дитина» адресовано вихователям і батькам дітей дошкільного віку, сімейним педагогам (гувернерам), студентам, аспірантам, викладачам та всім хто опікується освітою дітей дошкільного віку.

Програмові завдання програми «Дитина» структуровані за лініями Базового компоненту. Назви розділів відповідають назвам освітніх ліній інваріатної складової Державного стандарту дошкільної освіти, а саме:

«Особистість  дитини»

«Дитина в соціумі»

«Дитина у природному довкіллі»

«Дитина у світі культури»

«Гра дитини»

«Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі»

«Мовлення дитини»

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.